Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach
Home
Biblioteka

Godziny otwarcia:

Biblioteka w Brzyskach
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.00-15.00
środa, piątek w godz. od 8.00-16.00

Biblioteka w Błażkowej

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00


Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach jest samodzielną instytucją kultury, powołaną Uchwałą Rady Gminy w Brzyskach Nr XXVII/159/01 z dnia

22 lutego 2001r, która została utworzona przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury

i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filią. Organizatorem jest Gmina Brzyska. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Brzyska pod Nr 1. Siedzibą Centrum jest miejscowość Brzyska.

 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa.

Do szczególnego zakresu działalności Centrum w zakresie działalności bibliotecznej należy:
- Ciągłe uzupełniania zbiorów bibliotecznych
- Opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz
- Realizacja zadań w zakresie badań i analiz czytelniczych oraz innych opracowań merytorycznych i informacyjnych dotyczących stanu edukacji kulturalno- oświatowej prowadzonej przez bibliotekę
- Organizowanie spotkań autorskich i innych form upowszechniania książki i czytelnictwa
- Współpraca z MBP (korzystanie z fachowego instruktażu i nadzoru merytorycznego oraz udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym);
- Organizowanie innych form upowszechniania książki i czytelnictwa (m.in. wystawy książek, gazetki)
- Organizowanie konkursów
- Bezpłatny dostęp do internetu

 


 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI GMINNEGO

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZYSKACH.

 

§ 1


1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele .
2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3.Przy zapisie zgłaszający się powinien :
a/ okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub ważna legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
b/ wypełnić kartę zapisu, zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzyskach. c/ pobrać bezpłatną
Kartę Biblioteczną przy zapisywaniu się do Biblioteki.
4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
5.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianach danych osobowych.
6.W wypożyczalni obowiązuje cisza , zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 2


1.Kaucje zwrotne pobierane będą od czytelników przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek i innych materiałów bibliotecznych w wysokości dwukrotnej wartości aktualnej ceny rynkowej. Kaucja nie może być mniejsza niż 30.00 złotych (słownie : trzydzieści złotych).
2. Czytelnik , który zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzyskach.

§ 3


1. Wypożyczać można jednocześnie
10 woluminów .
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż
35 dni.
Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż
35 dni.
Po przekroczeniu regulaminowych terminów zwrotów książek , nie można ich prolongować 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Możliwe jest
zamawianie materiałów bibliotecznych niedostępnych ( aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) w bibliotece u dyżurującego bibliotekarza jak również przez internet za pomocą katalogu elektronicznego zamieszczonego pod adresem http://www.gckicz-brzyska.pl. Z usługi tej można skorzystać również w godzinach zamknięcia Biblioteki. 6. Zamówione książki (aktualnie wypożyczone) należy odebrać w ciągu 5 dni od momentu zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie zamówienia zostaną anulowane, a materiały biblioteczne staną się dostępne dla innych czytelników.
7. Wypożyczanie i zwrot książek rejestruje dyżurujący bibliotekarz.

§ 4


1.W wypożyczalniach jest wolny dostęp do półek.
Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
2.Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni.
3.Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik płaci jej wartość ustaloną wg aktualnych cen na rynku księgarskim.
§ 5


1.Za przetrzymanie książki ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 3 Biblioteka nie pobiera opłaty.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki, biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia i dochodzi swych roszczeń zgodnie
z przepisami prawa.

 

§6

 

1.Administratorem danych osobowych przy zapisie jest Biblioteka Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach, 38-212 Brzyska.

2.Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U Nr 133 poz. 883), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.

4.Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem na Karcie Zapisu oraz podpisanie Oświadczenia jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z usług Wypożyczalni a w szczególności do wypożyczania

materiałów bibliotecznych.

5.Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt.2.

 

Brzyska 20 stycznia 2014r.

  Joomla templates

Imieniny

20 Kwietnia 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Amalia,
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Florencjusz,
Florenty, Nawoj,
Sulpicjusz, Szymon,
Teodor
Do końca roku zostało 256 dni.

Kalendarz

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
kwiecień 2019
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1